Nomineren Duivense Sportheld(en) Nomineren Duivense Sportheld(en) Nomineren Duivense Sportheld(en) Nomineren Duivense Sportheld(en)

Nomineren Duivense Sportheld(en)

Iedereen en elke sportvereniging kan een voordracht doen voor een sportfoto, sporter/ sportteam, aangepaste sporter/ sportteam of meest bijzondere sportprestatie voor deze sportverkiezing. De jury neemt de voordrachten door en beoordeelt of deze voldoen aan de voorwaarden en criteria voor nominatie.

De sportprestatie dient geleverd te zijn en de sportfoto moet gemaakt zijn tussen 1 januari en 31 december van het desbetreffende verkiezingsjaar. Per categorie zijn er specifieke voorwaarden en criteria gesteld. De jury neemt de voordrachten door en beoordeelt of deze voldoen aan de voorwaarden en criteria voor nominatie. (criteria.pdf))

Kandidaten (geldt ook voor de sportfoto!) kunnen van 15 oktober 2019 t/m 14 januari 2020 worden voorgedragen. Hiervoor geldt dat iedere persoon één stem uit kan brengen op één persoon/team). Dit kan door een mail te sturen naar info@duivensesportverkiezing.nl . In de mail dient naast de naam van de genomineerde ook de naam van degene die de voordracht heeft gedaan te worden vermeld. Uiteraard mag een motivatie (en uiteraard ook de foto indien het een inzending voor de sportfoto van het jaar betreft) van waarom betrokkene genomineerd wordt, niet ontbreken. Hierna worden aanmeldingen niet meer in behandeling genomen. Alle ingestuurde foto’s worden geplaatst op het Instagram-account van de Duivense Sportverkiezing.

Een onafhankelijke jury zal uit alle inzendingen een winnaar per categorie kiezen. Deze winnaars worden op de feestelijk omrande verkiezingsavond bekend gemaakt. De verkiezingsavond zal plaats vinden op vrijdagavond 31 januari 2020 in Zalencentrum Berentsen in Loo.